Copyright © 2009-2010 СИНА СИСТЕМС ЕООД Всички права запазени
logo
   Комплексният охранителен мониторинг е съвременна охранителна система с богати възможности за охрана и контрол на обекти с разнородна специфика и предмет на дейност. Една такава система трябва да предоставя възможности за осъществяване на противопожарна и периметрова защита и контрол на достъп на промишлени обекти, предприятия, административни сгради, складови помещения, оградни съоръжения и др.
   Инженерните ни специалисти разполагат с богат избор от устройства и компоненти за изграждане на системата: контролни панели с различен брой зони, сирени, различни видове датчици и други аксесоари.
   Системите за охрана гарантират сигурност и защита в критични ситуации. Сигнално-oхранителната техника осигурява защитa на хора и имущество във всеки един момент, като сигнализира за неоторизирано нарушаване на защитените зони. Системите се проектират и изграждат с цел постигане на максимална сигурност на Вашия дом, офис, търговски и промишлен обект.
   Ние проектираме и изграждаме широк спектър сигнално-охранителни системи, позволяващи интегрирането им с друг вид системи (система за видеонаблюдение, контрол на достъп, пожароизвестяване, управление на осветлението. Системите  са проектирани с възможност за интегриране, надграждане и разширяване.
   Всички изградени от нас системи могат да бъдат поети под охрана от лицензираните фирми в България за физическа охрана.
Сина Системс ЕООД - Официален подизпълнител и партньор на СОТ 161 ЕООД