logo_Syna_Systems logo_Syna_Systems
logo_Syna_Systems
© Copyright Сина Системс ЕООД 2008-2028 Всички права запазени ®
Начало - Сина Системс ЕООД Начало - Сина Системс ЕООД
За нас - Сина Системс ЕООД За нас - Сина Системс ЕООД
Дейност - Сина Системс ЕООД Дейност - Сина Системс ЕООД
Проекти - Сина Системс ЕООД Проекти - Сина Системс ЕООД
Партньори - Сина Системс ЕООД Партньори - Сина Системс ЕООД
Контакти - Сина Системс ЕООД Контакти - Сина Системс ЕООД
Контрол на достъп от Сина Системс ЕООД Контрол на достъп от Сина Системс ЕООД
IT услуги от Сина Системс ЕООД IT услуги от Сина Системс ЕООД
Видеонаблюдение от Сина Системс ЕООД Видеонаблюдение от Сина Системс ЕООД
СОТ от Сина Системс ЕООД СОТ от Сина Системс ЕООД
Известителни системи от Сина Системс ЕООД Известителни системи от Сина Системс ЕООД
Начало » За нас
    
     Ние, от Сина Системс ЕООД, сме млади и квалифицирани специалисти,  доказали своята компетентност в значителен брой проекти през последните няколко години.
     Предлагаме отлично качество в условията на засилена конкуренция от страна на големите фирми в този бранш. Осигуряваме непрекъснато усъвършенстване на качеството на предлаганите от нас услуги чрез допълнителни обучения и квалификации, посещаване на семинари и участия в конференции.
     Екипът на Сина Системс ЕООД се състои от експерти в различни области, притежаващи богат опит за намиране на решения и отстраняване на проблеми, в зависимост от Вашите потребности.  
     Сина Системс ЕООД разполага с ядро от специалисти в основните си сфери на дейност, като при необходимост увеличава своя състав със специализирани технически лица в конкретни области за предоставянето на коректни услуги в сфери, близки до предмета на дейност, гарантирайки по този начин комплексни решения за своите клиенти, при минимални разходи и максимална ефективност.
Референции