logo_Syna_Systems logo_Syna_Systems
logo_Syna_Systems
© Copyright Сина Системс ЕООД 2008-2028 Всички права запазени ®
Google Рекламен Блок
Начало - Сина Системс ЕООД Начало - Сина Системс ЕООД
За нас - Сина Системс ЕООД За нас - Сина Системс ЕООД
Дейност - Сина Системс ЕООД Дейност - Сина Системс ЕООД
Проекти - Сина Системс ЕООД Проекти - Сина Системс ЕООД
Партньори - Сина Системс ЕООД Партньори - Сина Системс ЕООД
Контакти - Сина Системс ЕООД Контакти - Сина Системс ЕООД
Контрол на достъп от Сина Системс ЕООД Контрол на достъп от Сина Системс ЕООД
IT услуги от Сина Системс ЕООД IT услуги от Сина Системс ЕООД
Видеонаблюдение от Сина Системс ЕООД Видеонаблюдение от Сина Системс ЕООД
СОТ от Сина Системс ЕООД СОТ от Сина Системс ЕООД
Известителни системи от Сина Системс ЕООД Известителни системи от Сина Системс ЕООД
     Сина Системс ЕООД е млада и гъвкава фирма със способен и квалифициран персонал, за чийто професионализъм свидетелстват приключените до този момент проекти. Създадена е през 2008 година в София, с основен предмет на дейност проектиране, изграждане и абонаментно обслужване на  системи за видеонаблюдение, контрол на достъп, компютърни мрежи и IT-услуги, сигнално-охранителна техника и пожароизвестяване. За нас основна задача е качественото изпълнение съгласно изискванията, поставени от клиента, в кратки срокове, без отлагане на ангажимента по отношение на инсталацията или сервизната поддръжка на дадената система.
     Мисията на Сина Системс ЕООД е да осигурява на своите клиенти висококачествени продукти и услуги, съобразени с техните изисквания и потребности, като непрекъснато разширява периметъра на своята дейност в нови области в условията на висококонкурентна среда, чрез инвестиране в човешките ресурси под формата на курсове за квалификация и обучения. Важен елемент от фирмената политика на Сина Системс са коректното обслужване на клиентите, бързата реакция от наша страна и изключително изгодните ценови условия. Спазвайки ги стриктно и отчитайки значимостта на тези основни елементи, ние разбираме, че това е формулата за успешен бизнес в условията на конкуренция от страна на големите фирми в бранша.
Начало » Основна дейност на фирмата
Референции